בוב דילן

איור: אסנת פייטלסון, ג’לאדה סטודיו

שבתאי זיסל בן אברהם ורחל רבקה צימרמן - AKA בוב דילן