מצב טיסה #451

Bob Dylan - Modern Times

Tracklist:
1. Elvis Presley – Take My Hand, Precious Lord
2. Fred Neil – The Water Is Wide
3. Kara Jackson – why does the earth give us people to love?
4. Cassandra Jenkins – New Bikini
5. Purple Mountains – Snow is Falling in Manhattan
6. Sven Wunder – Snowdrops
7. Lewis Baloue – Let’s Fall in Love Tonight
8. Alabaster DePlume – Visit Croatia
9. Greg Foat & Art Themen – Fresh Snow
10. Hampshire & Foat – The Broken Promise
11. Bob Dylan – Ain’t Talkin’

0 replies on “מצב טיסה #451”