מצב טיסה #404

Kara Jackson

Tracklist:
1. El Michels Affair – Shadow Boxing
2. Yoni Mayraz – 1999
3. Jeremy Steig – Howlin’ For Judy
4. Tony Allen, Adrian Younge, Ali Shaheed Muhammad – Ebun
5. Azekel ft: Ebo Taylor – Love & Death, Pt. 2
6. Ebo Taylor – Yen Ara
7. Boom Pam – Manara
8. Boom Pam – Juda
9. Night Beats – Hot Ghee
10. The Nude Party – Somebody Tryin’ to Hoodoo Me
11. La Luz – Watching Cartoons
12. Shana Cleveland – Faces in the Firelight
13. Kara Jackson – pawnshop
14. Blind Faith – Can’t Find My Way Home

0 replies on “מצב טיסה #404”