מצב טיסה #325

Kaitlyn Aurelia Smith

Tracklist:
1. Buttering Trio – Come Hither
2. The Soft Pink Truth – Was It Ever Real?
3. Ron Trent – Cycle of Many
4. Kaitlyn Aurelia Smith – Unbraid: The Merge
5. Shoko Igarashi – Comfy Place
6. The Greg Foat Group – Unconditional Love
7. Orions Belte/Kim Åge Furuhaug – Jangle med
8. Chassol – I figli morti
9. Fresh Pepper – Congee Around Me
10. Bill Callahan – The Breeze / My Baby Cries
11. Angel Olsen – Through The Fires

0 replies on “מצב טיסה #325”