מצב טיסה #206

Chip Wickham

Tracklist:
1. Abstract Truth – Jersey Thursday
2. Chip Wickham – Sais (Egypt)
3. Lonnie Liston Smith – Peaceful Ones
4. Embryo – Besh
5. Yazz Ahmed – Jamil Jamal
6. Emma-Jean Thackray – Venus
7. Sven Wunder – Impasto
8. Pearl & The Oysters – Treasure Island
9. Or Edry – מוזה
10. Still Corners – A Kiss Before Dying
11. The Black Keys – Too Afraid To Love

Photo: Chip Wickham – Sais (Egypt)